Digitaal magazine  | editie 01

AAL inspiratiemagazine

Praktijkervaringen met ICT-oplossingen voor senioren