07 | Aan de slag > SocialCare

SocialCare leidde tot lokale internetcommunities

In diverse dorpen en steden maken inwoners dankbaar gebruik van lokale digitale platforms om samen activiteiten te ondernemen of aan hun gezondheid te werken. Een aantal van deze internetcommunities komt (deels) voort uit het project SocialCare. Hoe werken die platforms precies? We namen een kijkje in Amsterdam, Putte en in Son en Breugel.

Wat?

SocialCare is een digitaal platform waaruit verschillende lokale internetcommunities zijn voortgekomen.

Voor wie?

Inwoners van (stads)wijken en dorpen.

Waar helpt het bij?

Verbinding tussen dorps- en stadgenoten, meer sociale contacten, makkelijker toegang tot ondersteuning op het gebied van gezondheid, welbevinden en preventie.

We starten in Son en Breugel. Hier ontstond in 2015 ‘Son en Breugel Verbindt’. Aanvankelijk was het een community gericht op zorg en welzijn, maar gaandeweg is het vooral een community geworden van vrijwilligers die allerlei diensten aanbieden aan dorps- of stadgenoten. De community diende als inspiratie voor het project SocialCare, dat werd ontwikkeld binnen AAL, met het Ouderenfonds als partner. En uit SocialCare kwamen de afgelopen jaren weer allerlei afgeleide platforms voort. Belangrijk kenmerk: elk platform of portaal gaat uit van bestaande ICT-middelen. Bovendien biedt elk platform de gebruikers functionaliteiten om samen activiteiten te ondernemen, voor anderen te zorgen en van elkaar te leren.

SonenBreugelVerbindt

Gerard van Loon was in 2015 een van de initiatiefnemers van ‘SonenBreugelVerbindt’. Via de website vinden vrijwilligers en dorpsgenoten elkaar. Er zijn tientallen groepen actief: van tuinliefhebbers en Apple-gebruikers tot ‘buurtplein Apollolaan’ en de ‘algemene buurtverbindersgroep’. En dan hebben we de diensten nog niet eens genoemd. Zo verzorgen tien vrijwilligers computercursussen (in samenwerking met de bibliotheek). De populairste dienst is AutoMaatje: vrijwilligers gaan met hun eigen auto op pad om dorpsgenoten met een mobiliteitsprobleem te vervoeren. Zo draagt AutoMaatje bij aan de bestrijding van eenzaamheid. Gerard van Loon kan het weten, want hij is zelf een van de ongeveer zeventig chauffeurs: ‘Ik ervaar dat veel mensen verlegen zitten om een praatje. Het sociale contact is voor veel mensen net zo belangrijk als van A naar B worden gebracht.’

‘Het sociale contact is voor veel mensen net zo belangrijk als van A naar B worden gebracht.’

Gerard van Loon

Samen Beter Putte

In Putte, op de Belgische grens, is de website Puttesamenbeter.nl voortgekomen uit SocialCare. En als we beheerder Ed Verzijl goed beluisteren, heeft dit platform zich in vijf jaar ontwikkeld tot het epicentrum van sociale contacten. ‘Wat bedoeld was als een lokaal alternatief voor sociale media, is nu een plek die mensen digitaal verbindt die een gezamenlijk doel hebben.’ Juist in deze coronatijd bewijst het zich als een ideaal gereedschap, zegt Verzijl: ‘Op onze site zijn de coronaregels te vinden die gelden in Nederland en over de grens in België, maar ook corona zelfhulpprogramma’s en e-learningmodules om aan je gezondheid te werken.’ In samenwerking met de gemeentelijke welzijnsinstelling (BWI) wordt een digitale bingo voor ouderen georganiseerd. Verder wordt veel gebruikgemaakt van de groepsfunctie, waarbij de leden aan iets gemeenschappelijks werken. Denk aan een eetclubje, een vereniging of een bestuur. En wat Verzijl ook een mooi voorbeeld vindt: de oudere weduwe en haar kinderen in Australië die een appgroep hebben gevormd met de buurvrouw die mantelzorgt. ‘Binnen Samen Beter kunnen ze via allerlei tabbladen functies delen, zoals foto’s, filmpjes en een kalender.’

‘Wat bedoeld was als een lokaal alternatief voor sociale media, is nu een plek die mensen digitaal verbindt die een gezamenlijk doel hebben.’

Ed Verzijl

Lekker in je vel Amsterdam

In Amsterdam worden de uitkomsten van SocialCare gebruikt in een platform dat gericht is op het welbevinden van bewoners: lekkerinjevel.amsterdam. Het begon in de wijk Westerpark, maar is nu ook in andere buurten actief. ‘Lekker in je vel’ biedt digitale ondersteuning om mensen te helpen (nog) gezonder te leven en wordt samengesteld door zorgverleners uit de buurt. Projectcoördinator is Erniël de Boer, die werkt bij een ggz-instelling. ‘We bieden door de GGD goedgekeurde mobiele apps die je ondersteunen bij een verandering in je leefstijl. Daarnaast zijn er enkele tientallen korte e-health programma's die je in je eigen tempo kunt volgen, alleen of met je begeleider.’ Het gaat bijvoorbeeld om ‘Als de zorg te zwaar is’, ‘Omgaan met geld’ en ‘Slechte gewoontes’. Wie last heeft van stress, somberheid of angst kan videobellen voor ondersteuning. Een ggz-arts gebruikt een van de online programma’s in zijn behandeling, bijvoorbeeld voor huiswerk. En het programma ‘Lekker slapen’ reikt in vijf sessies handvatten aan om slaapproblemen aan te pakken.  

‘Op lekkerinjevel.amsterdam bieden we door de GGD goedgekeurde mobiele apps die je ondersteunen bij een verandering in je leefstijl.’

Erniel de Boer

Eerste Verdieping

Bij de drie in dit artikel genoemde initiatieven is Marius van Dalen betrokken. Hij is mede-eigenaar van Eerste Verdieping, een organisatie die internetcommunities faciliteert door nieuwe technologie te verbinden met online toepassingen. Hij zegt: ‘In tegenstelling tot WhatsApp of Facebook zijn platforms zoals SocialCare, Lekker in je vel en Samen Beter eigendom van de wijk of de stad. Ze helpen inwoners om online ideeën te delen die vervolgens lokaal invulling kunnen krijgen. Een mooi neveneffect is dat de beheerders in Putte contact hebben met Son en Breugel en dat ze leren van elkaar.’ Ook Eerste Verdieping zélf legt links: ‘Een app die gebruikt wordt door de vrijwillige chauffeurs in Son en Breugel hebben wij omgebouwd tot een app voor openstaande hulpvragen in de internetcommunity van Zorgvrijstaat in Rotterdam-West.’

‘In tegenstelling tot WhatsApp of Facebook zijn platforms zoals SocialCare, Lekker in je vel en Samen Beter eigendom van de wijk of de stad.’

Marius van Dalen

Tekst: Stan Verhaag
Fotografie: Shutterstock, privéarchief

Meer weten?

Wil je meer weten over deze digitale platformen? Kijk dan eens op de websites sonenbreugelverbindt.nl, puttesamenbeter.nl en lekkerinjevel.amsterdam