03 | Voorwoord

Voorwoord

Plezierig en vitaal oud worden, dat wil iedereen toch? Maatschappelijk en sociaal actief blijven, zelfstandig wonen, waar nodig met zorg en ondersteuning van anderen. Kortom: een goede kwaliteit van leven behouden, ook als je last krijgt van geestelijke of lichamelijke beperkingen. Hoe kunnen we als samenleving een passend antwoord vinden op deze wensen en behoeften van senioren? 

De kweekvijver van AAL

Een deel van het antwoord ligt in slimme technologie. De coronapandemie heeft eens te meer duidelijk gemaakt wat ICT kan betekenen in het leven van mensen. Technologie helpt ons om zelfstandig te blijven, regie te blijven voeren over ons eigen leven. En misschien nog wel belangrijker: technologie helpt om in contact met elkaar te blijven. 

In het internationale programma Active & Assisted Living (AAL) werken talloze bedrijven en organisaties aan ICT-oplossingen om de kwaliteit van leven en zelfredzaamheid van senioren te vergroten. Dit alles in nauwe samenwerking met ouderen zelf en hun mantelzorgers. Sinds 2008 is het programma een levendige kweekvijver voor innovaties op dit terrein. Er zijn tot nu toe 93 projecten gefinancierd waarbij Nederlandse partners betrokken zijn.  

In de praktijk

Inmiddels werpen de projecten steeds meer vruchten af. Ze groeien vanuit de kweekvijver van AAL door naar de markt en de dagelijkse praktijk, waar ze gebruikt worden door ouderen, mantelzorgers, professionals en de vrijwilligers die hen bijstaan. Pas daar, in de praktijk, krijgen die slimme oplossingen waarde. 

Maar welke oplossing moet je kiezen? En wat zijn de ervaringen met die oplossingen in de praktijk? In deze publicatie komen resultaten uit AAL-projecten aan bod die een plaats in de praktijk hebben veroverd. Senioren, mantelzorgers, zorgprofessionals en ontwikkelaars delen hun ervaring met 6 slimme ICT-oplossingen en het gebruik daarvan. Dat levert inzichten en handige tips op. 

Natuurlijk zijn er nog veel mooie oplossingen in ontwikkeling binnen ons programma. Daarom zullen we dit e-magazine regelmatig aanvullen met nieuwe ervaringen. 

Wil je na het lezen zelf met één van de oplossingen uit dit inspiratiemagazine aan de slag? Dan kan je contact opnemen met één van de projectleiders. Of met ons. We denken graag met je mee.

We wensen je veel leesplezier en inspiratie toe! 

Geja Langerveld 

Senior Programmamanager Active & Assisted Living

E-mail: aal@zonmw.nl

Rik Wisselink 

Programmamanager Active & Assisted Living

E-mail: aal@zonmw.nl

Lucinda van Ewijk

Communicatiemedewerker

E-mail: aal@zonmw.nl