13 | Waar vind ik wat?

Waar vind ik wat?

In dit inspiratiemagazine staat een aantal mooie oplossingen centraal. Maar wat is er nog meer op de markt? Waar kan je terecht als je een ICT-oplossing wilt implementeren in jouw organisatie? En wie kan jou verder helpen als je een idee hebt voor een e-healthoplossing, of deze naar de markt wil brengen? Op deze pagina bieden we handvatten. 

Meer ICT-oplossingen voor (ouderen)zorg 

Binnen het programma Active & Assisted Living zijn nog veel meer projecten uitgevoerd, een aantal met veelbelovende resultaten. Ga voor een actueel overzicht naar onze website: zonmw.nl/aal 

Ook op andere websites is meer informatie te vinden over ICT-oplossingen voor ouderen. Een overzicht daarvan vind je onder ‘handige websites’.

Ondersteuning bij implementatie

Op zoek naar mogelijkheden voor opschaling? Of naar financiering voor het implementeren van een ICT-oplossing in jouw organisatie? Dan is de Stimuleringsregeling E-health Thuis (SET) mogelijk interessant voor jou. Kijk voor meer informatie op zonmw.nl/set. Ook kan je via Zorg voor Innoveren opschalings- en implementatiecoaches inschakelen. Ga daarvoor naar zorgvoorinnoveren.nl  

Financiering voor nieuwe ideeën

Ideeën voor een ICT-oplossing voor ouderen? In 2021 vanuit AAL budget beschikbaar voor nieuwe projecten. Op de hoogte blijven? Meld jezelf dan aan voor de nieuwsbrief ouderen.  

Handige websites

aal-europe.eu

Internationaal platform dat overzicht geeft van álle lopende en afgeronde AAL-projecten, binnen en buiten Nederland. 

zorgvoorinnoveren.nl

Informeert, adviseert en verbindt zorginnovatoren op het gebied van e-health, medische technologie en/of sociale innovaties. Hiermee helpen ze innovatoren een stapje verder in hun innovatietraject. 

zorginnovatie.nl

De plek om ICT-oplossingen te vinden die je kunt opschalen voor andere doelgroepen en settings. Maar ook prototypes die nog getest moeten worden. 

Zorgvoorbeter.nl

De plek om ICT-oplossingen te vinden die je kunt opschalen voor andere doelgroepen en settings. Maar ook prototypes die nog getest moeten worden. 

vilans.nl/thema-ehealth

Vind hier internationale AAL-oplossingen die in Nederland ‘landen’, en oplossingen die in de Nederlandse praktijksituatie geëvalueerd worden. 

hulpmiddelenwijzer.nl

Biedt onafhankelijke informatie over hulpmiddelen. Ook helpt de wijzer om de juiste keuze te maken voor hulpmiddelen. De wijzer is bedoeld voor gebruikers, professionals, adviseurs en gemeenten. 

zorgvannu.nl

Het gebruik van e-health en andere zorginnovaties is niet meer iets van de toekomst. Het is gewoon van nu. Op de website Zorg van Nu vind je meer informatie over beschikbare zorginnovaties. 

rvo.nl/set

Overzicht van projecten uit de Stimuleringsregeling E-health Thuis (SET). Hierin werken aanbieders van zorg en/of ondersteuning samen met inkopers aan het opschalen én borgen van bestaande eHealthoplossingen.

vitavalley.nl/set-up

Het ondersteuningsprogramma van de Stimuleringsregeling E-health Thuis (SET). Biedt praktische ondersteuning en helpt bij kennisuitwisseling tussen regionale initiatieven.

vilans.nl/zinvol-uitproberen

Het initiatief ‘Zinvol Uitproberen van technologie’ is bedoeld voor organisaties die e-healthoplossingen op kleine schaal willen uitproberen voordat technologie op grotere schaal wordt ingezet. 

rvo.nl/set-covid-19

Als gevolg van de coronapandemie is, als onderdeel van Stimuleringsregeling E-health Thuis (SET), de SET COVID 19-regeling in het leven geroepen. Vind hier een overzicht van toegekende projecten.